Politički fenomen – izravna demokracija na Trnjanskoj Savici

Politički fenomen – izravna demokracija na Trnjanskoj Savici

Na zadnje dvije sjednice Vijeća mjesnog odbora Trnjanska Savica sudjelovalo je oko 130 građana. 9 vijećnika mjesnog odbora za vijećničkim stolom, i u publici, u istoj prostoriji, glasni i navijački, ponekad bukački raspoloženi  građani s druge strane. Svi s jednakim pravima za sudjelovanje u diskusiji, i građani i vijećnici. Kao da se radi o zboru građana, tribini, savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću ili nečem sličnom, a ne o regularnoj sjednici vijeća mjesnog odbora. To je sasvim nova metoda rada, do sada nepoznata u zagrebačkoj i hrvatskoj praksi, i utoliko je vrlo zanimljiva i vrijedna svake pažnje kao uvođenje stanovitog miksa predstavničke i direktne demokracije. Obrazac po kojem to sada rade na Trnjanskoj Savici pokazao je neke dobre i mnoge loše strane takvog provođenja direktne demokracije.

Pročitajte cijelu objavu

Zastupnici BM 365 u razgovoru s građanima

Zastupnici BM 365 u razgovoru s građanima

Od ponedjeljka 17. rujna 2018. ponovo započinju razgovori građana sa zastupnicima  Stranke rada i solidarnosti u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Razgovori se odvijaju u Praškoj 5.

Niti jedna politička stranka, kao ni zastupnici s lista političkih stranaka, osim jedne, nemaju praksu da svaki radni dan imaju otvorena vrata za razgovor s građanima, formalno određeno vrijeme i mjesto gdje građani bez posebne procedure i “kucanja” na vrata mogu doći i razgovarati sa zastupnicima. Stranka rada i solidarnosti to ima. U 365 je na djelu solidarnost s građanima i njihovim problemima kao i otvorenost za ideje građana.

Zato dođite u Prašku 5, nekoliko koraka od Trga bana Jelačića, i u vremenu od 18:00 do 19:00 možete razgovarati sa zastupnicima. U tabeli donosimo raspored dežurstava i popis skupštinskih odbora i radnih tijela čiji su zastupnici članovi:

Pročitajte cijelu objavu

Divlje odlagalište – kako ga se riješiti

Divlje odlagalište – kako ga se riješiti

Jednu od najboljih fejs objava povezanih za mjesnu samoupravu u Zagrebu pročitao sam na fejs profilu Vladimira Dimića, vijećnika u Gradskoj četvrti Trnje. Možete je naći na njegovom FB, a ovdje je prenosim u cjelosti:

4. rujna 2018. u 7:25

Vladimir Dimic objava:
Novska 14, Zagreb … Staro Trnje 4.9.2018. 07:00 Novi divlji deponij raste iz sata u sat ..HELP!!!!

Pročitajte cijelu objavu