Balada o Vijeću gradske četvrti Trnje

Na 5. sjednici Vijeća Gradske četvrti Trnje od 23. listopada donijeli smo odluku o formiranju šest radnih tijela vijeća gradske četvrti. To je jedna od odluka koja će uvelike olakšati rad vijeća i omogućiti vijećnicima da se o pojedinoj temi bolje informiraju i donesu kvalitetne odluke. U svim radnim tijelima su vijećnici pozicije i opozicije, a zadaća im je da studioznije pripreme točke dnevnog reda iz djelokruga svojega rada. Ta su radna tijela neobavezna, nisu propisana nikakvim zakonskim paragrafom niti formalno donose odluke, ali od njih se očekuje da stručnost, ekspertiza i entuzijazam članova iznjedri najbolju podlogu za donošenje odluka na sjednicama vijeća. Radna tijela i njihovi članovi su:

 1. Radno tijelo za obavljanje poslova iz područja gospodarstva

 • Mladen Perica, SDP – HNS – Laburisti – HSS – Naprijed Hrvatska! – predsjednik
 • Mato Batroluci, Stranka rada i solidarnosti
 • Šime Kovač, HDZ
 1. Radno tijelo za obavljanje poslova iz područja športa
 • Srećko Šuk, NLSŠ – HSLS
 • Iva Ivšić, Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 • Rudolf Pristovnik, Stranka rada i solidarnosti
 1. Radno tijelo za obavljanje poslova iz područja javnih površine i prometa te komunalne infrastrukture
 • Krešimir Končić, NLSŠ – HSLS – predsjednik
 • Ismar Avdagić, SDP – HNS – Laburisti – HSS – Naprijed Hrvatska!
 • Šime Kovač, HDZ
 • Rudolf Pristovnik, Stranka rada i solidarnosti
 • Zlatko Ribarić, SDP – HNS – Laburisti – HSS – Naprijed Hrvatska!
 1. Radno tijelo za obavljanje poslova iz područja prostornog uređenja i ekologije
 • Vladimir Dimić, Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 • Rudolf Pristovnik, Stranka rada i solidarnosti
 • Srećko Šuk, NLSŠ – HSLS
 1. Radno tijelo za obavljanje poslova iz područja odgoja i obrazovanja, kulture i rada s mladima
 • Nenad Predovan, Stranka rada i solidarnosti
 • Mato Bartoluci, Stranka rada i solidarnosti
 • Iva Ivšić, Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 • Vedran Mihelčić, HDZ
 • Hano Uzeirbegović, NLSŠ – HSLS
 1. Radno tijelo za obavljanje polova iz područja zdravstva, socijalne zaštite, branitelja i skrbi za osobe treće životne dobi
 • Vedran Mihelčić, HDZ
 • Nenad Predovan, Stranka rada i solidarnosti
 • Almasa Filipović, SDP – HNS – Laburisti – HSS – Naprijed Hrvatska!

Zanimljiva je bila rasprava prije odlučivanja o radnim tijelima. Koalicija političke pozicije predložila je da se mjesta po radnim tijelima rasporede po istom načelu kao za odbore u Hrvatskom saboru i regionalnoj samoupravi, dakle 60% mjesta pripada poziciji, a 40% opoziciji. Pozicija dobija vodeća mjesta u četiri radna tijela, a opozicija u dva. Isto tako, u svim radnim tijelima pozicija treba činiti većinu.

To se činio razuman i utemeljen prijedlog. Ali opozicija se obrušila na njega kao da se ne radi o volonterskom poslu s dosta dodatnih zadaća i obveza, a angažman ne samo da se ne vrednuje pravom na donošenje odluka, već se taj rad i ne plaća dodatno kao što se recimo plaća za rad u odborima u Gradskoj skupštini grada Zagreba, županijskim skupštinama i u Hrvatskom saboru. Pale su tu i teške riječi, dva je puta oporba tražila stanku za dogovor i inzistirala na drugoj decimali rasporeda 60%/40%. Kako se matematika na drugu decimalu nije mogla i ne može postići jer se ljudi ne dijele na frcleke da bi se dobila matematička točnost, tražili su da se odgodi odlučivanje o tome za sljedeću sjednicu. Kao da je pitanje vremena savršena podjela 60/40, a ne stvar zdrave logike kojoj ne treba toliko dugačko vrijeme za kombiniranje.

U mojoj diskusiji začudio sam se takvom tvrdokornom pristupu oporbe kojem je smisao jedino u tome da se protivi prijedlogu pozicije. Diskutirao sam da je važnije da u radnim tijelima budu ljudi koji ponešto znaju o onome što je u djelokrugu rada tijela ili da su u njemu vijećnici koji su zaista zainteresiraniji za sadržaj nego puki sastav tijela u odnosu na poziciju i opoziciju. O tome smo itekako vodili računa predlažući vijećnike pozicije umutar kvote od 60%. Uostalom svi su sastanci radnih tijela otvoreni i na njima može sudjelovati bilo koji član vijeća gradske četvrti ili bilo tko drugi kojega radno tijelo pozove na sastanak. Kako radno tijelo ne glasuje u smislu konačnog odlučivanja o statusu predmeta rasprave, tako svi koji sudjeluju u raspravi imaju jednaka prava i jednake mogućnosti bili članovi vijeća ili ne. Jedino je izdvojena uloga predsjednika radnog tijela koji treba voditi računa o angažmanu članova i regularnosti rasprave na sastancima.

Čini se da je moje razmišljanje utjecalo na opoziciju i u konačnici, nakon što je pozicija prihvatila da se članstvo dvaju tijela poveća s tri na pet članova, jednoglasno smo donijeli zaključak o broju i sastavu radnih tijela.

Zapravo, nisam sasvim siguran je li energija uložena u raspravu o angažmanu u radnim tijelima svima jednako na srcu. Uvaženi vijećnik pozicije Pero Kovačevičević izjasnio se da ne želi angažman ni i jednom radnom tijelu. Ne vidi smisla u radnim tijelima. Neću i kvit, rekao je! Nije se dao namoliti da se uključi ni tamo gdje je jak i najjači i gdje je potreban. Gdje bi svojom snagom digao ukupnu snagu vijeća gradske četvrti kao što to žele oni koji su se borili i izborili za taj dodatni angažman. Kao i za sve što strši tako se o stavu uvaženog vijećnika Kovačevića odmah pojavila kuloarska priča s malo dodatnog zlobnog začina. Ma pusti Peru, rekao je jedan kolega vijećnik, da za to postoji naknada ili da po tome možeš na naslovnice našao bi Pero svoje mjesto u nekom radnom tijelu. Ne voli on tihi, uporni pozadinski rad, on voli da ga se čuje i da ga se vidi. Nije ti on idealist bez bicikla iz balade Zvonka Špišića (https://www.youtube.com/watch?v=E7Tm9EEZJFc). Naš Pero, to ti je Pero!

Cijelu je sjednicu koja je trajala dobrih dva sata snimala TV Jabuka. Sutradan su u triiplminutnom sažetku u eter pustili zlatoustim demokratskim plaštom urešenu diskusiju oporbenih zastupnika, a “strogu” poziciju pokazali kao onu koja ima ruku više i može što hoće (https://www.facebook.com/jabukatv.hr/videos/1429639247156178/). Skoro da čovjek poželi da pozicija u kojoj sam i sam jednostavno odsluša trominutnu pričaonicu po osobi i ne iskoristi svoje trominutno pravo na diskusiju, već mrtvo hladno digne ruku viška za svoje inicijalne prijedloge. No, od zvjezdane prašine pojave na vijestima od tri i pol minute ipak je važnije da smo čestito proljudikali o svim aspektima točke dnevnog reda i onda imali ruke potpore za jednoglasni zaključak.

No to je samo početak priče. Vidjet ćemo koji će biti stvarni doprinos radnih tijela u kvaliteti rada Vijeća Gradske četvrti Trnje. Zato za sam početak rada radne skupine ostavljam čitateljima ovog Bloga moju email adresu (nenad@predovan.eu) i molim da se s prijedlozima, pritužbama ili inicijativama pridruže vrlo širokom radnom tijelu koji vodim – Radno tijelo za odgoj, obrazovanje, kulturu i rad s mladima. Izuzetno ću cijeniti svaki vaš angažman da život na našem Trnju učinimo još boljim, i sasvim sigurno, odgovorit ću na sve vaše emailove.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Balada o Vijeću gradske četvrti Trnje

 • listopad 27, 2017 at 10:45 pm
  Permalink

  Poštovani,

  pročitao sam vašu objavu “Balada o Vijeću gradske četvrti Trnje” i odlučio napisati svoj komentar.

  Prvo – moje čestitke Vijeću Gradske četvrti Trnje što je temeljem svojih propisa pored jednog stalnog radnog tijela (mandatno povjerenstvo) osnovalo jos šest radnih tijela. To mi se čini značajnim jer upravo aktualni saziv Vijeća ima u odnosu na dosadašnje nadležnosti proširen i unčikovitiji djelokrug rada koji zahtijeva svestraniji i angažiran rad vijećnika, a u to svakako spada obrada tema dnevnog reda Vijeća u radnim tijelima.

  U Gradu Zagrebu, odavno je rad u radnim tijelima (Gradske skupštine) shvaćen kao neophodan preduvjet za kvalitetno odlučivanje na sjednici Skupštine. Jednostavno, radno tijelo predmet iz svog djelokruga ima priliku podrobnije raspraviti, analizirati sve argumente, konzultirati se međusobno ili sa stručnjacima za pojedinu problematiku, fleksibilno se sastajati i međusobno višekratno sučeljavati svoja mišljenja. Takav rad konačno mora rezultirati kvalitetnim zaključkom radnog tijela kao kolektivnom odlukom koja Vijeću u cjelini u odlučivanju u istom predmetu pomaže da donese svoju odluku, zaključak, mišljenje ili što drugo.

  Upravo zato što je rad u radnim tijelima neophodan za kvalitetno odlučivanje u Poslovniku Gradske skupštine Grada Zagreba stoji odredba da gradski zastupnik ima pravo i DUZNOST “biti biran u radna tijela i PRIHVATITI IZBOR”. Dakle, rad gradskog zastunika u radnim tijelima je njegova obaveza. Tek kada već radi u dva radna tijela nije duzan prihvatiti članstvo u drugim radnim tijelima.

  Isto tako Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Trnje (članak 24 tocka 9) utvrđeno je da član Vijeća ima pravo i DUŽNOST biti biran i PRIHVATITI IZBOR u radnim tijelima Vijeća. Iz toga proizlazi da kada Vijece izabere vijećnika za člana radnog tijela vijecnik ima DUŽNOST PRIHVATITI takav izbor.

  Bez obzira na odredbe Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba i bez obzira na analogiju koju možemo primjeniti na obavezu vijećnika u vijećima gradske četvrti, te bez obzira na izričitu odredbu Poslovnika Gradske četvrti Trnje, smatram da je obaveza rada u radnim tijelima obaveza izabranih u parlamente u lokalnoj mijesnoj samoupravi.

  Citirajmo jos jednom Pravila gradske cetvrti Trnje, toliko da konkretiziramo slucaj vijećnika koji je odbio biti članom bar jednog radnog tijela, koji u članku 13. utvrduje pravo i DUŽNOST članova Vijeća da “raspravljaju i IZJAŠNJAVAJU se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća.” Ključne su riječi DUŽNOST i IZJAŠNJAVANJE. Ako vjećnik ne raspravlja i ako se ne izjašnjava o temama iz dnevnog reda i to kako u radnim tijelima u koje je izabran tako i u Vijeću u koje ga je izabralo biračko tijelo onda ne obavlja svoju osnovnu dužnost – a to je da ODLUČUJE u ime onih koji su ga izabrali, makar odluka bila “zaključak” ili “mišljenje”.

  Nadam se da sam valjano argumentirao obavezu rada u radnim tijelima vijeća gradskih četvrti.

  Da zaključim: pravo i DUŽNOST je “biti biran u radna tijela i PRIHVATITI IZBOR”. Dakle, rad vijećnika gradske četvrti u radnim tijelima je njegova obaveza. Tek kada već radi u dva radna tijela nije dužan prihvatiti članstvo u drugim radnim tijelima.

  Reply

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.