Vijećnik bez inicijative samo je figura

Napisao: Ratko Maričić

Prije nekoliko dana je u emisiji na Radio Sljemenu jedna vijećnica izjavila da kao vijećnica mjesnog odbora dobiva 825 kuna na ruke za dva sastanka mjesečno i zapravo proizlazi da ne zna zašto sjedi na tim sastancima ili kako sama kaže: ,,Dobivam 825 kuna nizašto’’.

Ostavit ću po strani odnos novca koji porezni i prirezni obveznici uplaćuju u proračun Grada Zagreba i vrijednosti lokalne samopruprave i mjesne samouprave u Gradu Zgrebu  jer je to već više puta objašnjeno. Čitav demokratski svijet njeguje lokalnu samoupravu (i mjesnu samoupravu gdje se ona razvija kao u Gradu Zagrebu), jer je takva samouprava zaista značajno civilizacijsko dostignuće.

Ono što želim napomenuti je kakav bi trebao biti odnos izabranih vijećnika i njihovih obveza naspram poreznih i prireznih obveznika koji plaćaju za vijećnički RAD.

Prvo što u tom odnosu treba raščisititi je to da ni jednom vijećniku nije nametnuto da bude vijećnik, naprotiv, oni su pristali biti kandidati i to su potvrdili svojim ptopisom. Potom smo ih mi porezni i prirezni obveznici izabrali i to one, nama se tako činilo, ponajbolje.

Drugo, u najmanju ruku trebali bi znati ili bar zainteresirati se u što se svojom kandidaturom upuštaju. Porezni i prirezni obveznici su im vjerovali.

Ovo drugo, čini se da spomenuta vijećnica nije učinila iako je imala priliku. Statut Grada Zagreba još u prosincu 2016. dakle prije nego što je potpisala svoju kandidaturu odredbama članka 100. utvrdio što vijeće mjesnog odbora TREBA RADITI. U 15 točaka utvrđuje se što vijeće razmatra, predlaže, što organizira, što prati, o čemu se brine te što inicira.

Prenosim članak 100. iz Statuta Grada Zagreba:

Vijeće mjesnog odbora:

 1. razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana koji žive na području određenoga mjesnog odbora, a posebno u vezi s uređivanjem naselja, zaštitom djece, mladeži i starijih osoba i skrbi o njima te sa zadovoljavanjem zdravstvenih, kulturnih i sportskih potreba građana, i predlaže mjere za unapređivanje života i rada tijelima nadležnim za njihovo donošenje;

 2. predlaže vijeću gradske četvrti radove i poslove za plan komunalnih aktivnosti na svom području;

 3. organizira kulturna, sportska, i druga događanja;

 4. provodi sportske, rekreacijske, kulturne, socijalne, javnozdravstvene, obrazovne i druge programe lokalnog značenja i pri tome surađuje s formalnim i neformalnim oblicima udruženja građana;

 5. provodi programe čišćenja i uređenja okoliša i pri tome surađuje s organiziranim i neformalnim oblicima udruženja građana;

 6. predlaže vijeću gradske četvrti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana koji su od interesa za cijelu gradsku četvrt i prioritete u njihovoj realizaciji;

 7. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i preko vijeća gradske četvrti predlaže programe razvoja, gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na svom području;

 8. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za mjesni odbor;

 9. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, od značenja za mjesni odbor;

 10. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života na svom području i prati njihovo provođenje;

 11. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području i prati njihovo provođenje;

 12. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;

 13. predlaže preko vijeća gradske četvrti osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;

 14. predlaže preko vijeća gradske četvrti imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području.

 15. inicira izmjene područja mjesnog odbora.

Treba istaknuti da svaki vijećnik ima ista prava da PREDLOŽI na dnevni red sjednice vijeća da se razmotri neki problem koji tišti stanovnike njegovog mjesnog odbora. Ma ne samo da ima pravo nego mi porezni i prirezni obveznici od njega/nje to TRAŽIMO. Međutim, vijećnica iz prvog pasusa ovog teksta kao da očekuje da joj netko drugi kaže koji su neriješeni problemi u njezinom mjesnom odboru. Ako je tako onda je jasno zašto ne zna čemu sjedi dva sata na sastanku vijeća mjesnog odbora.

Ne mogu suditi kakva je situacija u tom pogledu s ostalim vijećnicima mjesnih odbora, ali iz nekih mojih saznanja mogu reći da se vrlo često na dnevnom redu vijeća u mjesnoj samoupravi  nalazi ono što se prije svega nalazi na dnevnom redu Skupštine Grada Zagreba. Dakle, dnevni red Skupštine inicira dnevni red vijeća mjesne samouprave, a ne OBRNUTO. Ovdje ne razmatram ono o čemu se odlučuje u Skupštini, a o čemu se daje mišljenje u vijećima u mjesnoj samoupravi. Ovdje prvenstveno želim istaknuti da se prema odredbama Statuta Grada Zagreba od vijeća mjesne samopurave očekuje da za dnevni red skupštine PREDLAŽE I INICIRA rješavanje problema života stanovnika svoje zajednice.

Vijećnik vijeća u mjensoj samoupravi ne može očekivati da mu netko drugi kaže što treba riješiti u njegovoj zajednici. Vijećnik mora izići iz svoje sobe, kontaktirati na bilo koji način porezne i prirezne obveznike koji mu daju 825 kuna na ruke, ‘’OKRENUTI SE OKO SEBE’’ i tako utvrditi koji problemi postoje u mjestu koje predstavlja u vijeću te PREDLOŽITI DA SE TI PROBLEMI STAVE NA DNEVNI RED VIJEĆA. Dalje je stvar kolektivne odluke, prijedloga, zaključaka što li već.

Na kraju, budući da je povod ovog natpisa izjava vijećnice koja je preko jedne od najslušanijih radio emisija u Zagrebu, moram reći da se njena izjava ,,primam 825 kuna, a ne znam zašto’’ čini dojmljiva i hrabra. Ali to nije tako, izjava vijećnice proizlazi iz neznanja o tome koja je njena uloga kao izabrane vijećnice. Za nju postoje dva izbora, ili će izići iz sobe i “okrenuti se oko sebe’’ ili će prepustiti nekom drugom da dođe na njeno mjesto. Izbor je na njoj.

Tekst i karikatura: Ratko Maričić

Print Friendly, PDF & Email

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.